Siirry sisältöön

Paineastiat ja säiliöt

Japrotekin toimialat

  • Kaivosteollisuus
  • Hydrometallurginen teollisuus
  • Lannoiteteollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Energiateollisuus (ydinvoimalat)

Korroosiota kestävistä materiaaleista hitsaamalla valmistettujen säiliörakenteiden suunnittelu ja valmistus on Japrotek Oy Ab:n keskeistä liiketoimintaa.

Japrotekin tuotevalikoima syntyi alun perin täyttämään Suomen ja Ruotsin puunjalostusteollisuuden tarpeita. Ensimmäisiä tuotteita olivat puunjalostusteollisuudelle jaloteräksestä valmistetut paineettomat suuret varastosäiliöt ja -tornit. Myös paperiteollisuuden kemikaaleja valmistavalle sähkökemialliselle teollisuudelle valmistettiin titaanista laitteita, kuten kiteyttimiä ja elektrolyysikennoja.

Kansainvälistyminen pääsi aikaisin alkuun ja suurille yrityksille, kuten saksalaiselle Uhde GmbH:lle, toimitettiin suuria kolonnirakenteita. Outokummun omistaessa yrityksen 1980-luvulla tulivat hydrometallurgisen teollisuuden laitteet, kuten liuotusautoklaavit, mukaan tuotteistoon. Raskaat painelaitetuotteet ja kansainväliset asiakkaat vaativat jo aikaisin laatujärjestelmän luomista. 1970-luvun alussa Pietarsaaren tuotantoyksikölle myönnettiin ASME U-leima, joka mahdollisti paineastioiden viennin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Japrotek on järjestelmällisesti jatkanut suunnittelu- ja valmistusosaamisen sekä laatujärjestelmän kehittämistä. Yhtiö voi nykyisin suunnitella ja toimittaa esimerkiksi erittäin vaativat ydinvoimalan paineastiat, hydrometallurgisen teollisuuden titaaniset liuotusautoklaavit ja lannoiteteollisuuden suuret typpihapon absorptiokolonnit.

Suuret paikallaan koottavat säiliöt ovat edelleen säilyttäneet tärkeän sijansa Japrotekin tuotteiden joukossa. Yhtiössä on kehitetty säiliöosien mekaanista esivalmistustekniikkaa, jolla taataan nopea ja tehokas kokoonpano asennuspaikalla. Luonnollisesti myös pienemmät konepajalla valmiiksi tehtävät paineettomat ja paineelliset säiliöt kuuluvat Japrotekin tuotteistoon. Raaka-aineiden osalta ferriittis-austeniittiset duplex -jaloteräkset ovat saavuttaneet yhä suuremman osuuden.

Nykyään ASME:n mukainen valmistus voidaan ottaa pyydettäessä käyttöön. Tarvittaessa myös eri maiden paineastialuvat saadaan nopeasti käyttöön.