Siirry sisältöön

Ydinvoimalaitteet

Japrotek Oy Ab on ollut mukana rakentamassa miltei kaikkia pohjoismaisia ydinvoimaloita toimittamalla niihin erilaisia laitteita. Erityisesti pitkäaikainen yhteistyö Asea Atomin, myöhemmin ABB Atomin, kanssa 1970- ja 1980-luvuilla kasvatti ymmärtämystä alaa kohtaan ja kykyä toimia ydinvoimateollisuuden laitetoimittajana.

Tällöin Pietarsaaressa valmistettiin kiehutusvesireaktoreiden sisäosia, kuten höyrynerottimia ja syöttövedenjakajia, useaan reaktorilaitokseen. Muita tuotteita olivat esimerkiksi käytetyn polttoaineen varastotelineet, haihduttimet ja paineastiat. Japrotek on myös toimittanut kaasupesureita Siemens KWU:lle Olkiluotoon ja absorptiokolonneja IVO Internationalille Japaniin.

Tämän alan suurin toimitus oli kuitenkin Olkiluoto 3:een valmistetut neljätoista suurta paineastiaa sisältäen mm. laitoksen painevesiakut. Japrotekin tilaus oli suurin pohjoismaisen konepajan prosessilaitetoimitus tämän projektin reaktorilaitokseen.

Ydinvoima-alaa sivuten Japrotek on toimittanut suuren määrän suurta tarkkuutta vaativia laiteosia CERN:n Geneveen rakentamaan LHC-hiukkaskiihdytinprojektiin.