Siirry sisältöön
Ta kontakt

Japrotek Oy Ab

Över 70 års erfarenhet

Japrotek Oy Ab designar och tillverkar tryckkärl, kolonner, reaktorer, värmeväxlare och stora tankar för olika industrier. Företagets mål är att utveckla sina kunders produktionsprocesser med högkvalitativa heltäckande teknologilösningar och processtjänster.

Våra tjänster omfattar alla steg från produktdesign till montering och underhåll. Vi arbetar för flera olika industrier – våra produkter används inom gruv-, konstgödsel-, massa-, papper-, kemisk-, energi- och hydrometallurgiska processer.

Vi känner våra kunders verksamhet och utvecklar våra produkter tillsammans med dem. Vårt mål är att skapa så mycket mervärde som möjligt för våra kunder genom våra produkter.

Japroteks största styrka ligger i innovativ design på expertnivå. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och underlätta leverans- och monteringsprocesserna. Vi tillverkar stora tankar, kolonner och andra produkter, varav många är designade för att lätt kunna transporteras i normalstora containrar eller lastbilar.

Vårt kvalitetssystem certifierades enligt ISO9001 redan 1992. Vi har också de tryckkärlstillstånd som krävs för tillverkning av processutrustning och som efterfrågas på världens största marknader.

Nyheter

Kolonner

Japrotek Oy Ab:s moderna tillverkningsanläggningar är från början planerade och utformade för stora kolonner som kräver hög precision vid tillverkning och montering. Japrotek har kapacitet att tillverka upp till 80 m långa kolonner och leverera dem hela över Jakobstads djuphamn.

Läs mer

Reaktorer

Reaktorer är ofta hjärtat i en kemisk produktionsanläggning där en kemisk reaktion eller en fasomvandling äger rum. För att starta en kemisk reaktion måste kärlets innehåll ofta värmas upp och kylas igen i slutet av en sats.

Läs mer

Stora tankar

Kärl med diameter upp till ca 10 m kan levereras hela från vår verkstad. Större tankar lönar sig normalt att prefabricera med en automatiserad process under kontrollerade verkstadsförhållanden och sedan montera sektionerna på byggplatsen.

Läs mer

Autoklaver

Pyrotekniska processer har traditionellt använts vid framställning av basmetaller. På grund av miljöskäl används idag allt oftare hydrometallurgiska metoder där koncentrat lakas med syra och syre vid hög temperatur för att lösa metallerna.

Läs mer

Hygieniska kärl

Japrotek Oy Ab tillverkar kärl och annan utrustning för hygienisk användning inom läkemedels- och bioteknisk industri. Kärlen är ofta utrustade med en integrerad värmeisolering täckt med rostfri plåt.

Läs mer

Kärnkraftsutrustning

Japrotek Oy Ab har deltagit i byggandet av nästan alla kärnkraftverk i Norden genom att leverera olika utrustningar till dem. Särskilt det långa samarbetet med Asea Atom, senare ABB Atom, på sjuttio- och åttiotalet ökade företagets förståelse för kraven inom kärnkraftsindustrin och främjade förmågan att agera som utrustningsleverantör.

Läs mer

Värmeväxlare

Japrotek Oy Ab tilllverkar alla tubvärmeväxlare av TEMA-typ.

Läs mer

Om oss

Japrotek Oy Ab, verksamt i Jakobstad på den finska västkusten, utvecklar sina kunders produktionsprocesser genom att designa och tillverka tryckkärl, kolonner, reaktorer och värmeväxlare samt stora platsbyggda tankar för processindustrin. Lär känna oss och vår historia! 

Läs mer

Kontakter

Kontakta oss för mer information.

Ta kontakt